Zespół

Kancelaria zarządzana jest przez adwokata Paulius’a Vinkleris’a. Adwokat obronił pracę doktorską pod tytułem – “Zagadnienia rozwoju statusu prezydenta w Republice Litewskiej”. Adwokat opublikował także książkę pod tytułem “Zagadnienia statusu prezydenta Republiki Litewskiej” oraz opublikował szereg artykułów prawnych. Adwokat Paulius Vinkleris stażował się w Belgii, Niemczech oraz Finlandii, uzyskał stopień LL.M. na Uniwersytecie w Kilonii i nadal pogłębia wiedzę prawno- naukową , tak aby móc wykorzystywać nabytą wiedzę w praktyce.

Zespół kancelarii – to ambitni, aktywni oraz doświadczeni prawnicy. Zespół koncentruje się na sprostaniu oczekiwań klienta oraz zaoferowaniu klientowi najbardziej wykwalifikowaną pomoc prawną. Doświadczeni specjaliści biegle mówią po angielsku, niemiecku i rosyjsku, specjalizują się w różnych dziedzinach prawa. Nasi prawnicy ciągle pogłębiają wiedzę prawną aby jak najlepiej pomóc klientom.